Wouters afstudeerstage

Ha Wouter! Inmiddels ben je op de helft van je afstudeerstage bij Ivaldi. Vorig jaar heb je je meeloopstage bij ons gehouden en ben je 1 dag in de week bij ons blijven werken. Nu ben je inmiddels halverwege je afstudeerstage.

Wil je ons meenemen naar wat jouw afstudeerproject is en wat je onderzoekt?
Mijn afstudeerproject is het maken van een aanbeveling systeem voor de QiDZ app. Er moeten activiteiten vanuit de QiDZ app worden aanbevolen aan de hand van het profiel van de gebruiker. De bedoeling is dat hiermee de gebruikers worden ondersteund met het vinden van passende activiteiten. Vanzelfsprekend gaat mijn onderzoek daarom over aanbeveling systemen.

Wat maakt jouw project zo ingewikkeld en wat voor profijt heeft de klant hiermee?
De meetbaarheid van wat nu geschikte aanbevelingen zijn voor een bepaalde gebruiker is wat het lastig maakt. Want dit kan afhangen van een hoop factoren. Er moet een model gemaakt worden waarbij de eigenschappen van de activiteiten en gebruikers worden gebruikt als parameters. Dit model moet voor elke gebruiker bijpassende activiteiten bepalen aan de hand van de unieke eigenschappen van de gebruikers. Het profijt van een aanbeveling systeem is dat gebruikers sneller activiteiten kunnen vinden waar ze van houden en dat er ook nieuwe suggesties voorbijkomen waar ze anders wellicht niet mee in aanraking waren gekomen. De customer engagement van de app wordt hiermee verbeterd en het kan zorgen voor meer boekingen vanuit de app.
 
Hoe onderzoek je dit precies en welke technieken en methodes gebruik je?
Het onderzoek is voornamelijk literatuuronderzoek naar aanbeveling systemen, hierbij worden boeken en publicaties over het subject gebruikt. Verder heb ik ook gebruik gemaakt van online cursussen over dit onderwerp. Aanbeveling systemen worden (voornamelijk) gemaakt met machine learning technieken. Dit kan met de volgende twee methodes, content-based filtering en collaborative filtering. Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van collaborative filtering met behulp van o.a. neurale netwerken.

Hoe zien de komende weken van jouw project er uit?
Op dit moment heb ik een prototype van een aanbeveling systeem op basis van een neuraal netwerk. Dit systeem moet uitgebreid en verbeterd worden totdat het een voorwaardelijk product is. Zodra dat af is moet het getest en geïntegreerd worden binnen de QiDZ app.

Bedankt voor je update van jouw afstudeerstage! We zijn heel benieuwd naar het eindresultaat!