ATM

ATM

De uitvoering van medicijnstudies is een ingewikkeld proces. Het selecteren van deelnemers op basis van kenmerken die belangrijk zijn voor het medicijn, het inplannen van afspraken en documentenbeheer. Wij namen de uitdaging aan om dit proces te stroomlijnen.

De vraag

Voor ieder nieuw medicijn worden in een aantal fases studies uitgevoerd naar de bijwerkingen en effectiviteit van het medicijn. Andromed is een onafhankelijke medische onderzoeksorganisatie. Zij voeren, zogenaamd fase 3, onderzoek uit naar geneesmiddelen voor chronische ziektes, wat inhoud dat deelnemers met deze ziekte een medicijn of placebo ontvangen. Andromed begeleidt de deelnemers in dit traject en rapporteert de resultaten aan andere organisaties.

Het proces begint met het zoeken van geschikte deelnemers. Op basis van een database van deelnemers met specifieke kenmerken (bijv. gebruikte medicatie of gestelde diagnoses), wordt een lijst met potentiele deelnemers opgesteld. Als deze deelnemers interesse hebben en voldoen aan de voorwaarde van de studie belanden zij in het studietraject. In een vast ritme komen de deelnemers langs bij de vestigingen van Andromed. Tijdens deze visites worden verscheidende medische en administratieve handelingen verricht.

Om de administratieve handelingen te ondersteunen, zocht Andromed een online oplossing.

Onze aanpak

Van te voren was het totale project moeilijk te overzien. Om zowel het resultaat als het budget te kunnen waarborgen koos Ivaldi ervoor om het project uit te voeren op basis van SCRUM. In sprints van 3 weken hebben we naar een mooi resultaat toegewerkt met een aantal technische hoogstandjes. De volledige applicatie is ontwikkeld in Ruby on Rails. Om de duizenden deelnemers snel te kunnen doorzoeken, hebben we gebruik gemaakt van full text search op basis van Apache Solr.

Het resultaat

De oplossing is Andromed Trial Manager geworden, kortweg: ATM. Met ATM beheert Andromed duizenden deelnemers met hun visites, kenmerken, documenten, reiskosten en meer.

Voor het inplannen van een afspraak houdt ATM rekening met verschillende zaken:

  • Bezetting van onderzoekskamers
  • Beschikbaarheid van personeel
  • Aanwezigheid van benodigde apparatuur per onderzoekskamer

Iedere medewerker kan op die manier afspraken inplannen en wijzigen.

Om de selecties van deelnemers makkelijk uit te kunnen voeren, ontwikkelden we een selectiemodule. Met behulp van de selectiemodule kunnen inclusiecriteria, exclusiecriteria en inclusievarianten opgegeven worden, waarmee het systeem razendsnel potentiële deelnemers in een bellijst kan plaatsen. Het belteam heeft vervolgens alle informatie bij de hand om de potentiële deelnemers te kunnen benaderen voor een studie.

De papieren documenten die gedurende de dag ingevuld worden tijdens alle visites kunnen aan het eind van de dag gescand en gemaild worden aan ATM. Per medewerker komen die documenten vervolgens in een lijst, waar een klein voorbeeld al genoeg informatie verschaft over de deelnemer waaraan het document gekoppeld dient te worden.

Leg ons jouw idee voor en daag ons uit!

  • Hallo Ivaldi,
  • en ik zou graag mijn idee met jullie bespreken. Ik zou graag samen met jullie sparren over mijn project. Ik zou mijn idee zo in één zin uitleggen: