Ivaldi has become a part of ReMark! Read more about it here.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij (Ivaldi) de informatie die wij van u verkrijgen door het gebruik van deze website beschermt en gebruikt.

Wij zijn toegewijd om er zeker van te zijn dat uw privacy is gewaarborgd en beschermd. Op het moment dat wij bepaalde informatie van u vragen, die mogelijkerwijs tot uw persoon kan worden herleid, dan kunt er zeker van zijn dat deze informatie alleen gebruikt wordt in lijn met deze privacyverklaring.

Alle informatie die deze website passeert zal enkel door Ivaldi gebruikt worden en zal nooit doorgegeven worden aan derde partijen, toeleveranciers of klanten van Ivaldi.

Ivaldi zal verkregen informatie nooit langer vasthouden dan nodig en alleen gebruiken voor doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring.

De website van Ivaldi bevat hyperlinks naar andere websites. Op het moment dat deze hyperlinks gevolgd worden, dan verlaat u de website De toegang en het gebruik van externe websites valt buiten deze privacyverklaring.

U heeft het recht om toegang, aanpassing of verwijdering, te vragen en te verkrijgen van enige persoonlijke informatie die we over u hebben verkregen door het gebruik van deze website.

Ivaldi is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Ivaldi maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Als er vragen zijn over de bescherming van uw data of over deze privacyverklaring, neem dan contact op met onze vestiging (Overschieseweg 10E, Rotterdam).